อัตราแลกเปลี่ยน XTZ เป็น USD

อัตรา: 3.24
แปลงจาก Tezos (XTZ) เป็น US Dollar (USD)
1 XTZ = 3.24 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง