อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น BMD

อัตรา: 1
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Bermudian Dollar (BMD)
1 USD = 1 BMD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง