อัตราแลกเปลี่ยน BMD เป็น USD

อัตรา: 1
แปลงจาก Bermudian Dollar (BMD) เป็น US Dollar (USD)
1 BMD = 1 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง