อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น AFN

อัตรา: 78.8127342103
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Afghan Afghani (AFN)
1 USD = 78.8127342103 AFN

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง