อัตราแลกเปลี่ยน AFN เป็น USD

อัตรา: 0.014144475851677
แปลงจาก Afghan Afghani (AFN) เป็น US Dollar (USD)
1 AFN = 0.014144475851677 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง