อัตราแลกเปลี่ยน EUR เป็น AMD

อัตรา: 420.74749806951
แปลงจาก Euro (EUR) เป็น Armenian Dram (AMD)
1 EUR = 420.74749806951 AMD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง