อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น T

อัตรา: 9,756.9131832798
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Threshold (T)
1 BNB = 9,756.9131832798 T

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง