อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น T

อัตรา: 16,278.454351524
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Threshold (T)
1 BNB = 16,278.454351524 T

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง