อัตราแลกเปลี่ยน BNB เป็น BBD

อัตรา: 455.48
แปลงจาก BNB (BNB) เป็น Barbadian or Bajan Dollar (BBD)
1 BNB = 455.48 BBD

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง