อัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น DAI

อัตรา: 1
แปลงจาก US Dollar (USD) เป็น Dai (DAI)
1 USD = 1 DAI

Get Free Account to Buy / Sell Dai(DAI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง