อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น BTC

อัตรา: 0.0000108515315881
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BND = 0.0000108515315881 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง