อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น CHF

อัตรา: 0.6622854453942
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BND = 0.6622854453942 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง