อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น JPY

อัตรา: 117.83621749573
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BND = 117.83621749573 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง