อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น ADA

อัตรา: 1.6153732406156
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Cardano (ADA)
1 BND = 1.6153732406156 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง