อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น BNB

อัตรา: 0.0034081981783472
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น BNB (BNB)
1 BND = 0.0034081981783472 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง