อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น GBP

อัตรา: 0.57591458760335
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น British Pound (GBP)
1 BND = 0.57591458760335 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง