อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น DOGE

อัตรา: 11.801423889215
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Dogecoin (DOGE)
1 BND = 11.801423889215 DOGE

Get Free Account to Buy / Sell Dogecoin(DOGE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง