อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น SOL

อัตรา: 0.036149170486367
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Solana (SOL)
1 BND = 0.036149170486367 SOL

Get Free Account to Buy / Sell Solana(SOL)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง