แปลงสกุลเงิน Bruneian Dollar (BND)

อัตรา: 0.7378615543983
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น US Dollar (USD)
1 BND = 0.7378615543983 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง