อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น TON

อัตรา: 0.11621337121456
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Toncoin (TON)
1 BND = 0.11621337121456 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง