อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น AUD

อัตรา: 1.1233848064564
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BND = 1.1233848064564 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง