อัตราแลกเปลี่ยน BND เป็น AUD

อัตรา: 1.1378815574837
แปลงจาก Bruneian Dollar (BND) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BND = 1.1378815574837 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง