อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น BNB

อัตรา: 0.0000421923737366
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น BNB (BNB)
1 BDT = 0.0000421923737366 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง