อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น CHF

อัตรา: 0.0083002642460256
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BDT = 0.0083002642460256 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง