อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น GBP

อัตรา: 0.0067247134367678
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น British Pound (GBP)
1 BDT = 0.0067247134367678 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง