อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น AUD

อัตรา: 0.014113626024486
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BDT = 0.014113626024486 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง