อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น INR

อัตรา: 0.75401476220551
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Indian Rupee (INR)
1 BDT = 0.75401476220551 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง