อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น INR

อัตรา: 0.71115795689534
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Indian Rupee (INR)
1 BDT = 0.71115795689534 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง