อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น USDT

อัตรา: 0.00906603734393
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Tether USDt (USDT)
1 BDT = 0.00906603734393 USDT

Get Free Account to Buy / Sell Tether USDt(USDT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง