อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น BTC

อัตรา: 0.0000003353719550
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BDT = 0.0000003353719550 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง