อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น JPY

อัตรา: 1.3420115973758
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BDT = 1.3420115973758 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง