แปลงสกุลเงิน Bangladeshi Taka (BDT)

อัตรา: 0.0085102630685317
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น US Dollar (USD)
1 BDT = 0.0085102630685317 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง