อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น HKD

อัตรา: 0.07099735611345
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BDT = 0.07099735611345 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง