อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น CNY

อัตรา: 0.061901005461395
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BDT = 0.061901005461395 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง