อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น TON

อัตรา: 0.0013381879062048
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Toncoin (TON)
1 BDT = 0.0013381879062048 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง