อัตราแลกเปลี่ยน BDT เป็น TON

อัตรา: 0.0042832456355624
แปลงจาก Bangladeshi Taka (BDT) เป็น Toncoin (TON)
1 BDT = 0.0042832456355624 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง