อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น SGD

อัตรา: 0.89342958959455
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Singapore Dollar (SGD)
1 AUD = 0.89342958959455 SGD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง