อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น JPY

อัตรา: 102.95339375175
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AUD = 102.95339375175 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง