อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น JPY

อัตรา: 95.564264297287
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AUD = 95.564264297287 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง