อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น CHF

อัตรา: 0.59081492331917
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 AUD = 0.59081492331917 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง