อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น HKD

อัตรา: 5.2030374367069
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AUD = 5.2030374367069 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง