อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น HKD

อัตรา: 5.0206184156516
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 AUD = 5.0206184156516 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง