อัตราแลกเปลี่ยน SGD เป็น AUD

อัตรา: 1.1340833756136
แปลงจาก Singapore Dollar (SGD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 SGD = 1.1340833756136 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง