อัตราแลกเปลี่ยน SGD เป็น AUD

อัตรา: 1.1204347013369
แปลงจาก Singapore Dollar (SGD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 SGD = 1.1204347013369 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง