อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น CAD

อัตรา: 0.86513101491377
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 AUD = 0.86513101491377 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง