อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น GBP

อัตรา: 0.52025740466328
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น British Pound (GBP)
1 AUD = 0.52025740466328 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง