อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น CNY

อัตรา: 4.6868284240497
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 AUD = 4.6868284240497 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง