แปลงสกุลเงิน Australian Dollar (AUD)

เป็น
อัตรา: 0.6879871710
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น US Dollar (USD)
0 AUD = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง