แปลงสกุลเงิน Australian Dollar (AUD)

อัตรา: 0.66883407798406
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น US Dollar (USD)
1 AUD = 0.66883407798406 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง