อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น ADA

อัตรา: 1.445318659543
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Cardano (ADA)
1 AUD = 1.445318659543 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง