อัตราแลกเปลี่ยน CHF เป็น AUD

อัตรา: 1.7245397930957
แปลงจาก Swiss Franc (CHF) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 CHF = 1.7245397930957 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง