อัตราแลกเปลี่ยน ADA เป็น AUD

อัตรา: 0.69026866567344
แปลงจาก Cardano (ADA) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 ADA = 0.69026866567344 AUD

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง