อัตราแลกเปลี่ยน AUD เป็น AMD

อัตรา: 266.08971406643
แปลงจาก Australian Dollar (AUD) เป็น Armenian Dram (AMD)
1 AUD = 266.08971406643 AMD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง