อัตราแลกเปลี่ยน AMD เป็น AUD

อัตรา: 0.0040589826029709
แปลงจาก Armenian Dram (AMD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 AMD = 0.0040589826029709 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง