ระบบแปลง NEAR Protocol (NEAR)

อัตรา: 3.44
แปลงจาก NEAR Protocol (NEAR) เป็น US Dollar (USD)
1 NEAR = 3.44 USD

Get Free Account to Buy / Sell NEAR Protocol(NEAR)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง