แปลงสกุลเงิน Emirati Dirham (AED)

อัตรา: 0.2722940776
แปลงจาก Emirati Dirham (AED) เป็น US Dollar (USD)
1 AED = 0.2722940776 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง