แปลงสกุลเงิน Barbadian or Bajan Dollar (BBD)

อัตรา: 0.5
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น US Dollar (USD)
1 BBD = 0.5 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง