แปลงสกุลเงิน Brazilian Real (BRL)

อัตรา: 0.18411864323448
แปลงจาก Brazilian Real (BRL) เป็น US Dollar (USD)
1 BRL = 0.18411864323448 USD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง